Hier vindt u de zorgverleners in Oost Zeeuws Vlaanderen die aangesloten zijn bij het netwerk.

Fysiotherapeuten en Oefentherapeuten Mensendieck-Cesar

Hulst

Michel de Backere: Fysiotherapie Audenaerde, Moersluisstraat 8, tel: 0114-314432

Ellen Broekaart: Fysiofit Hulst, Oude Zoutdijk 4, tel: 0114-315724

Ad Roovers: Fysiotherapie Den Dullaert, Clausstraat 32, tel: 0114-311397

Karin de Baets, Oefentherapie Zeeuws Vlaanderen, Tabakstraat 5, tel: 06-11533722


Kloosterzande

Ellen Broekaart: Fysiofit Kloosterzande, Pastoor Versterplein 11, tel: 0114-682386


Huisartsen

Saskia Stitzinger, Huisartsenpraktijk Pallion, Blaauwe Hofke 100, tel: 0114-313131


Leefstijlcoach

Ruben Haverbeke, info@notimefit.nl, 06-23981319

E-mail